LEM U13 08.10.2016 Stralsund

Kategorien
Pascal Sandro KUTZNER, 1. Schweriner JC e. V.
KategorieNameIWY/SPktIWY/SNameZeit
Jungen U13-37Pascal Sandro KUTZNER000/010 - 0000/0Yassin TÄNZER0:00
Jungen U13-37Quentin JÄSCHKE000/010 - 0000/0Pascal Sandro KUTZNER0:00
Jungen U13-37Johann BALLKE000/00 - 10000/0Pascal Sandro KUTZNER0:00
Jungen U13-37Pascal Sandro KUTZNER000/010 - 0000/0Ole MARKS0:00
Jungen U13-37Pascal Sandro KUTZNER000/00 - 10000/0Loris CZEKAY0:00