LEM U13 08.10.2016 Stralsund

Kategorien
Joseph LEHNIGER, 1. Schweriner JC e. V.
KategorieNameIWY/SPktIWY/SNameZeit
Jungen U13-43Eli ROSTMAEV000/00 - 10000/0Joseph LEHNIGER0:00
Jungen U13-43Joseph LEHNIGER000/010 - 0000/0Leon LIPPER0:00
Jungen U13-43Joseph LEHNIGER000/010 - 0000/0Bjarne POLZIN0:00
Jungen U13-43Joseph LEHNIGER000/00 - 10000/0Albert ROSTMAEV0:00